கண்ணீர் துளி

என்னதான் நான் சந்தோசமாக இருந்தாலும் என் கண்கள் உன்னையே தேடி கண்ணீர் விடுகின்றது

நாள் : 17-Dec-20, 10:54 pm

Nanthini M இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே