எண்ணெய் ஓவியங்கள்

Oil Paintings


எழில்மிகு அழகிய எண்ணெய் ஓவியங்கள் (Ennai Oviyangal ). எண்ணெய் கலந்த வண்ணக்கலவை கொண்டு வரையப்படும் ஓவியங்கள் தான் எண்ணெய் ஓவியங்கள் அல்லது ஆயில் பைண்டிங் (Oil Painting) எனப்படும்.

எண்ணெய் ஓவியங்கள் - Ennai Oviyangal

உலகத் தாய் மொழி தினம் - 2019 - ஐச் சிறப்பிக்கும் விதமாக அயர்லாந்து தமிழ்ச் சங்கம் அயர்லாந்து தேசிய அளவில் "செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே" என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற ஓவியப் போட்டிக்காக தீட்டப்பட்டு நான்காம் பரிசை வென்ற ஓவியம் (10 முதல் 16 வயதிற்குட்பட்டோருக்கான பிரிவு)

வரைந்தவர்: நேகா டெபோரா

மேலும்

இளைஞர்களின் ஏழுச்சி நாயகன்!
அவருடைய சிந்தனை 2020 க்குள் இந்தியாவை ஓர் வளமான நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்பதே அவருடையசிந்தனையேன்னங்கள்.
ஓர் உன்னத மனிதர்
மற்றும் நிச்சயம் மற்றும் இளைஞர்கள் ஒன்றுசேர்ந்திள்
மேலும்

ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள்

மேலும்

Breathtaking oil paintings by eluthu users. Artworks performed by means of drying oil pigments are referred to as oil paintings.மேலே