Balaji - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  Balaji
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  12-Aug-2018
பார்த்தவர்கள்:  13
புள்ளி:  0

என் படைப்புகள்
Balaji செய்திகள்
Balaji - Balaji அளித்த ஓவியத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
12-Aug-2018 9:52 am

இளைஞர்களின் ஏழுச்சி நாயகன்!
அவருடைய சிந்தனை 2020 க்குள் இந்தியாவை ஓர் வளமான நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்பதே அவருடையசிந்தனையேன்னங்கள்.
ஓர் உன்னத மனிதர்
மற்றும் நிச்சயம் மற்றும் இளைஞர்கள் ஒன்றுசேர்ந்திள்
மேலும்

Balaji - ஓவியம் (public) சமர்ப்பித்துள்ளார்
12-Aug-2018 9:52 am

இளைஞர்களின் ஏழுச்சி நாயகன்!
அவருடைய சிந்தனை 2020 க்குள் இந்தியாவை ஓர் வளமான நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்பதே அவருடையசிந்தனையேன்னங்கள்.
ஓர் உன்னத மனிதர்
மற்றும் நிச்சயம் மற்றும் இளைஞர்கள் ஒன்றுசேர்ந்திள்
மேலும்

கருத்துகள்

மேலே