ஓவியம் ஓவியங்கள்

Drawings


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

என்னதான் நான் சந்தோசமாக இருந்தாலும் என் கண்கள் உன்னையே தேடி கண்ணீர் விடுகின்றது

மேலும்

தொலைதூரத்தில் நீ இருந்தாலும் உன் நினைவுகளில் நான் என்றும் உன் கை விரல் பிடித்த நினைவோடு வாழ்கிறேன்

மேலும்

என் பென்சில் ஓவியம் .வரையப்பட்ட ஆண்டு 1954-56

மேலும்

ஒரு தேவலோகக்கன்னி

மேலும்

ஒரு இளம் பெண்ணின் ஓவியம், ௧௯௫௪- ௧௯௫௬ க்குள் வரையப்பட்ட ஓவியம,
நான் வரைந்த பென்சில் ஓவியத்தின் நகல்

மேலும்

பிரமனின் பென்சில் ஓவியம்

மேலும்

பல நீரோடை தான் இருந்தாலும் அருவி போல வருமா

மேலும்

வித்தைக்கு முதல் தெய்வம் விநாயக பெருமான்

மேலும்

இயற்கை ஓவியம்

மேலும்

மேலும்...

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.மேலே