கார்த்திக் - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  கார்த்திக்
இடம்:  covai
பிறந்த தேதி :  02-Dec-1990
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  08-Apr-2020
பார்த்தவர்கள்:  41
புள்ளி:  0

என் படைப்புகள்
கார்த்திக் செய்திகள்
கார்த்திக் - ஓவியம் (public) சமர்ப்பித்துள்ளார்
30-Apr-2020 4:19 pm

பல நீரோடை தான் இருந்தாலும் அருவி போல வருமா

மேலும்

கார்த்திக் - ஓவியம் (public) சமர்ப்பித்துள்ளார்
30-Apr-2020 4:14 pm

வித்தைக்கு முதல் தெய்வம் விநாயக பெருமான்

மேலும்

கார்த்திக் - கார்த்திக் அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
14-Apr-2020 10:08 am

நாம் ஒரு நல்லதை செய்தால் நமக்கு எதிர்பாராத விதமாக நல்லது நடக்கும்

மேலும்

கார்த்திக் - கார்த்திக் அளித்த ஓவியத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
14-Apr-2020 10:19 am

விநாயகர்

மேலும்

கார்த்திக் - கார்த்திக் அளித்த ஓவியத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
14-Apr-2020 10:22 am

இயற்கை ஓவியம்

மேலும்

கார்த்திக் - கார்த்திக் அளித்த ஓவியத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
13-Apr-2020 8:54 am

Beautiful couples

மேலும்

கார்த்திக் - ஓவியம் (public) சமர்ப்பித்துள்ளார்
14-Apr-2020 10:22 am

இயற்கை ஓவியம்

மேலும்

கார்த்திக் - ஓவியம் (public) சமர்ப்பித்துள்ளார்
14-Apr-2020 10:19 am

விநாயகர்

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே