ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

A

a


ஒரு

ஒரு சில நாட்கள்
திருத்து | நீக்கு

புதிய a சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add a Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே