போக்குவரத்து

போக்குவரத்து காவலர்..என்ன தெனாவெட்டு உனக்கு
சிக்னலை கூட கவனிக்காமல்
செல்கிறாய்...
வாகன ஓட்டி.... விடுங்க சார் அதன் நா உங்கள கவனிக்கிறேன்ல...


Close (X)

62 (4.4)
  

புதிய படைப்புகள்

மேலே