அன்புத் தோழர்களுக்கு,
வணக்கம்.

தொழில்நுட்ப ரீதியாக எழுத்து தளத்தில் நிறைய வேலைப்பாடுகள் மேற்கொள்ள வேண்டி இருப்பதன் காரணத்தினால் எழுத்து கவிதை, சிறுகதை மற்றும் கட்டுரை போட்டிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆயினும், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் மட்டும் அவ்வப்போது "எழுத்து - போட்டிகள்" பகுதியில் அறிவிக்கப்படும்.

இப்படிக்கு,
எழுத்து.காம்

இதுவரை பரிசு பெற்ற கட்டுரைகள்

எழுத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த கட்டுரைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும். இதுவரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் இதோ.

புதிதாக இணைந்தவர்

மேலே