கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஜாதியை ஒழிக்க என்ன வழி?


ஜாதியை ஒழிக்க என்ன வழி?


Silambarasan5a0456b05d4d2 11-Nov-2017 இறுதி நாள் : 18-Nov-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கலப்பு திருமணம்

11 votes 31%

அரசு ஜாதி சான்றிதழை தடை செய்ய வேண்டும்

6 votes 17%

ஜாதி இட ஒதுக்கீட்டை ஒழிக்கவேண்டும் ஜாதி அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட வேண்டும்

8 votes 22%

ஜாதி சட்டவிரோதமானது என்று அறிவிக்கப்படவேண்டும்

3 votes 8%

ஜாதி அடையாளங்களுடன் கல்வி நிறுவனங்கள் இயங்குவது நிறுத்தப்படவேண்டும்

3 votes 8%

ஜாதியை ஒழிப்பது முடியாத காரியம்

5 votes 14%

வாசகர் தேர்வு

கலப்பு திருமணம்

75 votes 31%

அரசு ஜாதி சான்றிதழை தடை செய்ய வேண்டும்

55 votes 23%

ஜாதி இட ஒதுக்கீட்டை ஒழிக்கவேண்டும் ஜாதி அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட வேண்டும்

61 votes 25%

ஜாதி சட்டவிரோதமானது என்று அறிவிக்கப்படவேண்டும்

22 votes 9%

ஜாதி அடையாளங்களுடன் கல்வி நிறுவனங்கள் இயங்குவது நிறுத்தப்படவேண்டும்

19 votes 8%

ஜாதியை ஒழிப்பது முடியாத காரியம்

12 votes 5%

பிரபலமான விளையாட்டுகள்

மேலே