கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஜாதியை ஒழிக்க என்ன வழி?


ஜாதியை ஒழிக்க என்ன வழி?


Silambarasan5a0456b05d4d2 11-Nov-2017 இறுதி நாள் : 18-Nov-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கலப்பு திருமணம்

21 votes 23%

அரசு ஜாதி சான்றிதழை தடை செய்ய வேண்டும்

19 votes 21%

ஜாதி இட ஒதுக்கீட்டை ஒழிக்கவேண்டும் ஜாதி அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட வேண்டும்

21 votes 23%

ஜாதி சட்டவிரோதமானது என்று அறிவிக்கப்படவேண்டும்

7 votes 8%

ஜாதி அடையாளங்களுடன் கல்வி நிறுவனங்கள் இயங்குவது நிறுத்தப்படவேண்டும்

12 votes 13%

ஜாதியை ஒழிப்பது முடியாத காரியம்

10 votes 11%

வாசகர் தேர்வு

கலப்பு திருமணம்

268 votes 30%

அரசு ஜாதி சான்றிதழை தடை செய்ய வேண்டும்

231 votes 26%

ஜாதி இட ஒதுக்கீட்டை ஒழிக்கவேண்டும் ஜாதி அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட வேண்டும்

214 votes 24%

ஜாதி சட்டவிரோதமானது என்று அறிவிக்கப்படவேண்டும்

58 votes 7%

ஜாதி அடையாளங்களுடன் கல்வி நிறுவனங்கள் இயங்குவது நிறுத்தப்படவேண்டும்

74 votes 8%

ஜாதியை ஒழிப்பது முடியாத காரியம்

47 votes 5%


மேலே