கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பெண் பாலியல் குற்றத்திற்கு முக்கிய காரணம் யார் ?


பெண் குழந்தை பாலியல் குற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமா உங்களுக்கு தோன்றுவது என்ன ??
இன்றைய நாட்களில் மிகவும் அதிகமாக பெண் குழந்தைகளின் பாலியல் குற்றச்சாட்டு அதிகமாகி கொண்டு வருகிறது இதற்கு முக்கிய கரணம் யார் என்பது உங்கள் கருத்து???


Shalu Raje Priya 29-Jun-2019 இறுதி நாள் : 01-Jul-2019
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பெற்றோர்கள் கவனம் இல்லாமை

27 votes 33%

காம கொடூரர்கள்

18 votes 22%

ஊடகம்

37 votes 45%

வாசகர் தேர்வு

பெற்றோர்கள் கவனம் இல்லாமை

916 votes 29%

காம கொடூரர்கள்

1068 votes 34%

ஊடகம்

1196 votes 38%


மேலே