கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தேர்தல்


தேர்தல் ஆணையம், வாக்கு இயந்திரத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ளதா?


Arul Jeeva5d5fa19812b05 10-Oct-2019 இறுதி நாள் : 15-Oct-2019
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இருக்கிறது

54 votes 52%

இல்லை

13 votes 13%

சந்தேகமாக உள்ளது

37 votes 36%

வாசகர் தேர்வு

இருக்கிறது

1033 votes 42%

இல்லை

630 votes 26%

சந்தேகமாக உள்ளது

801 votes 33%


மேலே