கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தேர்தல்


தேர்தல் ஆணையம், வாக்கு இயந்திரத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ளதா?


Arul Jeeva5d5fa19812b05 10-Oct-2019 இறுதி நாள் : 15-Oct-2019
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இருக்கிறது

3 votes 33%

இல்லை

1 votes 11%

சந்தேகமாக உள்ளது

5 votes 56%

வாசகர் தேர்வு

இருக்கிறது

66 votes 41%

இல்லை

38 votes 24%

சந்தேகமாக உள்ளது

56 votes 35%


மேலே