கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தேர்தல்


தேர்தல் ஆணையம், வாக்கு இயந்திரத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ளதா?


Arul Jeeva5d5fa19812b05 10-Oct-2019 இறுதி நாள் : 15-Oct-2019
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இருக்கிறது

156 votes 52%

இல்லை

39 votes 13%

சந்தேகமாக உள்ளது

107 votes 35%

வாசகர் தேர்வு

இருக்கிறது

6899 votes 46%

இல்லை

3596 votes 24%

சந்தேகமாக உள்ளது

4466 votes 30%


மேலே