கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தேர்தல்


தேர்தல் ஆணையம், வாக்கு இயந்திரத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ளதா?


Arul Jeeva5d5fa19812b05 10-Oct-2019 இறுதி நாள் : 15-Oct-2019
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இருக்கிறது

27 votes 57%

இல்லை

4 votes 9%

சந்தேகமாக உள்ளது

16 votes 34%

வாசகர் தேர்வு

இருக்கிறது

641 votes 45%

இல்லை

346 votes 24%

சந்தேகமாக உள்ளது

441 votes 31%


மேலே