கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தேர்தல்


தேர்தல் ஆணையம், வாக்கு இயந்திரத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ளதா?


Arul Jeeva5d5fa19812b05 10-Oct-2019 இறுதி நாள் : 15-Oct-2019
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இருக்கிறது

148 votes 51%

இல்லை

38 votes 13%

சந்தேகமாக உள்ளது

105 votes 36%

வாசகர் தேர்வு

இருக்கிறது

6098 votes 45%

இல்லை

3308 votes 25%

சந்தேகமாக உள்ளது

4070 votes 30%


மேலே