கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பசி நேரத்தில் கிடைத்தால்


பசி நேரத்தில் இது கிடைத்தால் பேரின்பம் என நீங்கள் கருதுவது???


Rafiq5d6e008099b4b 06-Sep-2019 இறுதி நாள் : 10-Oct-2019
Close (X)உங்கள் கருத்து என்ன ?

உறுப்பினர் தேர்வு

வடை பாயாசத்துடன் சைவ சாப்பாடு

18 votes 86%

பிரியாணி லெக் பீஸுடன்

1 votes 5%

வறுவல் கறி குழம்புடன் சாதம்

2 votes 10%

வாசகர் தேர்வு

வடை பாயாசத்துடன் சைவ சாப்பாடு

81 votes 60%

பிரியாணி லெக் பீஸுடன்

39 votes 29%

வறுவல் கறி குழம்புடன் சாதம்

14 votes 10%


மேலே