கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பசி நேரத்தில் கிடைத்தால்


பசி நேரத்தில் இது கிடைத்தால் பேரின்பம் என நீங்கள் கருதுவது???


Rafiq5d6e008099b4b 06-Sep-2019 இறுதி நாள் : 10-Oct-2019
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

வடை பாயாசத்துடன் சைவ சாப்பாடு

22 votes 81%

பிரியாணி லெக் பீஸுடன்

3 votes 11%

வறுவல் கறி குழம்புடன் சாதம்

2 votes 7%

வாசகர் தேர்வு

வடை பாயாசத்துடன் சைவ சாப்பாடு

185 votes 59%

பிரியாணி லெக் பீஸுடன்

92 votes 29%

வறுவல் கறி குழம்புடன் சாதம்

38 votes 12%


மேலே