கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நீ தமிழனா?


நீ தமிழனா என்ற கேள்வியை நீங்கள் அவமானமாக உணர்கிறீர்களா அல்லது பெருமையாக உணர்கிறீர்களா??


John Jebaraj 20-Jul-2018 இறுதி நாள் : 26-Jul-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பெருமையாக

5 votes 100%

அவமானமாக

0 votes 0%

ரெண்டுங்கெட்டான் P

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

பெருமையாக

47 votes 94%

அவமானமாக

1 votes 2%

ரெண்டுங்கெட்டான் P

2 votes 4%


மேலே