கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

2019 பாராளுமன்ற தேர்தல்


2019 பாராளுமன்ற தேர்தலில் பிஜேபி வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதில் தமிழகத்தின் எதிர்காலம்


Nathan5a854b1c08cea 23-May-2019 இறுதி நாள் : 08-Jun-2019
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தமிழக வளர்ச்சியில் பிஜேபி உதவும்

1 votes 20%

தமிழகம் வச்சு செய்யப்படும்

4 votes 80%

பெரிய பாதிப்பில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

தமிழக வளர்ச்சியில் பிஜேபி உதவும்

15 votes 22%

தமிழகம் வச்சு செய்யப்படும்

40 votes 60%

பெரிய பாதிப்பில்லை

12 votes 18%

மேலே