கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

கருத்துரை


தளத்தில் முன்புபோல் இல்லாமல் எல்லோருடைய பதிவுகளுக்கும் மிகவும் குறைந்த கருத்துக்கள் வரக் காரணம்?


umarsheriff 09-Sep-2018 இறுதி நாள் : 23-Sep-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கருத்தளிக்கும் அளவுக்கு பதிவுகள் இல்லை

15 votes 44%

நேரமில்லை

9 votes 26%

முக்கியம் என கருதவில்லை

10 votes 29%

வாசகர் தேர்வு

கருத்தளிக்கும் அளவுக்கு பதிவுகள் இல்லை

176 votes 43%

நேரமில்லை

145 votes 36%

முக்கியம் என கருதவில்லை

86 votes 21%


மேலே