கணினி தட்டச்சு மற்றும் பழங்களை அறுத்தல் ஆன்லைன் விளையாட்டு

(Game Online)


விளையாட்டு விதிமுறைகள்:


லெட்டெர் தட்டச்சு செய்து பழங்களை அறுக்கவும்.

இடையில் பழங்களுக்கு பதிலாக வெடிகுண்டுகள் வரலாம். அதை அறுப்பதை தவிர்க்கவும்.

Close (X)

சேர்த்தவர் : prakash3 நாள் : 19-Sep-14, 10:59 am

தொடர்புடைய விளையாட்டுகள்


Play கணினி தட்டச்சு மற்றும் பழங்களை அறுத்தல் Game Online. (கணினி தட்டச்சு மற்றும் பழங்களை அறுத்தல் ஆன்லைன் விளையாட்டு)மேலே