சிநேகிதன் - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  சிநேகிதன்
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  08-Dec-2020
பார்த்தவர்கள்:  22
புள்ளி:  1

என் படைப்புகள்
சிநேகிதன் செய்திகள்
சிநேகிதன் - சிநேகிதன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
29-Jan-2021 1:59 pm

ஒரு பெண்ணின் இதயத்தில் மட்டுமே எனக்கு இடமுண்டு
ஒரு பெண்ணிற்கு மட்டுமே எனது இதயத்தில் இடமுண்டு
அவள் என் தாய்

மேலும்

சிநேகிதன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
29-Jan-2021 1:59 pm

ஒரு பெண்ணின் இதயத்தில் மட்டுமே எனக்கு இடமுண்டு
ஒரு பெண்ணிற்கு மட்டுமே எனது இதயத்தில் இடமுண்டு
அவள் என் தாய்

மேலும்

கருத்துகள்

மேலே