வேலை செய்யும் பெண்கள்


இன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்கள் வீட்டிலிருப்பதைவிட வேலைக்கு செல்வதே சிறந்து. என்பது உண்மையா??
உங்கள் கருத்தை கூறுங்கள் நண்பர்களே...


பதில் அளி
1 கேட்டவர் : திவ்யா , 16-Aug-16, 2:23 pm
Close (X)


மேலே