யார் யாரை?

மனிதனை படைத்தவன் கடவுளா? இல்லை கடவுளை படைத்தவன் மனிதனா?கேட்டவர் : TAMILNATHIi
நாள் : 21-Sep-12, 4:47 pm
0


மேலே