எலிப்பொறி ஆன்லைன் விளையாட்டு

(Game Online)


விளையாட்டு விதிமுறைகள்:


பூனையை கொண்டு எலியை பிடிக்க வேண்டும்.
பூனைகளை நகர்த்த காலியாக உள்ள இடங்களில் கிளிக் செய்ய வேண்டும். பூனைகளின் எண்ணிக்கை பொறுத்து மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படும்.

Close (X)

சேர்த்தவர் : கீத்ஸ் நாள் : 10-Apr-14, 3:01 pm

தொடர்புடைய பயனர் விளையாட்டுகள்


Play எலிப்பொறி Game Online. (எலிப்பொறி ஆன்லைன் விளையாட்டு)மேலே