வேக தட்டச்சு ஆன்லைன் விளையாட்டு

(Game Online)


விளையாட்டு விதிமுறைகள்:


1. விளையாட்டு 60 நிமிடங்கள் மட்டுமே.

2. மிக வேகமாக உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு பத்தியில் உள்ள எண்களையும், எழுத்துகளையும் தட்டச்சு செய்யவும்.

3.எவ்வளவு வேகமாக எண்களையும், எழுத்துகளையும் தட்டச்சு செய்கிறீர்களோ அதை பொறுத்து தர நட்சத்திரங்கள் (Stars) உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.

4. 60 நிமிடங்கள் முடிந்தவுடன் உங்கள் மதிபீட்டை காணலாம்.

Close (X)

சேர்த்தவர் : எழுத்து நாள் : 1-Apr-14, 2:48 pm

தொடர்புடைய விளையாட்டுகள்

தொடர்புடைய பயனர் விளையாட்டுகள்


Play வேக தட்டச்சு Game Online. (வேக தட்டச்சு ஆன்லைன் விளையாட்டு)மேலே