மறைந்துள்ள பொருளை கண்டறிதல் Hidden Objects ஆன்லைன் விளையாட்டு

(Game Online)


விளையாட்டு விதிமுறைகள்:


மறைந்துள்ள பொருட்களை கண்டுபிடித்தல்
அங்கு கொடுக்கப்பட்ட பொருட்கள் எங்கு உள்ளன என்பதை கண்டிபிடிக்க வேண்டும்
தவறான பொருட்களை தேர்ந்தெடுத்தால் -30 மதிப்பெண்ணும், சரியான பொருட்களை தேர்வு செய்தால் +100 மதிப்பெண்ணும் கிடைக்கும்..

கண்டுபிடியுங்கள்....

Close (X)

சேர்த்தவர் : vaishu நாள் : 25-Jul-14, 6:11 pm

தொடர்புடைய பயனர் விளையாட்டுகள்


Play மறைந்துள்ள பொருளை கண்டறிதல் Hidden Objects Game Online. (மறைந்துள்ள பொருளை கண்டறிதல் Hidden Objects ஆன்லைன் விளையாட்டு)மேலே