கண் மற்றும் மூளைக்கு வேலை ஆன்லைன் விளையாட்டு

(Game Online)


விளையாட்டு விதிமுறைகள்:


1. விளையாட்டு மொத்தம் 60 நிமிடங்கள் மட்டுமே.

2. கண்களுக்கு தெரியும் எழுத்துக்களின் நிறங்களின் பெயரை தேர்வு செய்து சொடுக்கவும்.

3. சரியான நிறப்பெயர் கொடுத்தால் மட்டுமே மேலும் மேலும் விளையாட முடியும்.

4. எத்தனை விடை சரியானது என்பதை பொறுத்து உங்களுக்கான தர நட்சத்திரங்கள் (Stars) அளிக்கப்படும்.

4. 60 நிமிடங்கள் முடிந்தவுடன் உங்கள் மதிபீட்டை காணலாம்.

Close (X)

சேர்த்தவர் : எழுத்து நாள் : 1-Apr-14, 3:02 pm

தொடர்புடைய பயனர் விளையாட்டுகள்


Play கண் மற்றும் மூளைக்கு வேலை Game Online. (கண் மற்றும் மூளைக்கு வேலை ஆன்லைன் விளையாட்டு)மேலே