மீன் பிடித்தல் ஆன்லைன் விளையாட்டு

(Game Online)


விளையாட்டு விதிமுறைகள்:


மீனின் வாய்பகுதியில் தூண்டில் கொக்கிபடுமாறு மேலும் கீழும் அம்பு குறியிட்ட பொத்தான்களின் உதவியோடு மீனை பிடிக்க வேண்டும்.

Close (X)

சேர்த்தவர் : vaishu நாள் : 23-Jun-15, 3:36 pm

தொடர்புடைய பயனர் விளையாட்டுகள்


Play மீன் பிடித்தல் Game Online. (மீன் பிடித்தல் ஆன்லைன் விளையாட்டு)மேலே