விமான வழிகாட்டி ஆன்லைன் விளையாட்டு

(Game Online)


விளையாட்டு விதிமுறைகள்:


விமான நிலையத்தில் விமானத்தை நிறுத்த உங்கள் வழிகாட்டுதல் தேவை.
விபத்து இல்லாமலும் சரியான பாதையிலும் சென்று park செய்ய வேண்டும்.

விமானத்தை நிறுத்த - space bar
திசை மாற்றத்திற்கு - arrow keys

Close (X)

சேர்த்தவர் : பர்க்கத்துல்லா நாள் : 22-Aug-15, 3:37 pm

தொடர்புடைய விளையாட்டுகள்

தொடர்புடைய பயனர் விளையாட்டுகள்


Play விமான வழிகாட்டி Game Online. (விமான வழிகாட்டி ஆன்லைன் விளையாட்டு)மேலே