தமிழில் புதை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் Cryptic Crosswrd ஆன்லைன் விளையாட்டு

(Game Online)

https://beta.puthirmayam.com/crossword/29EE6B3CB9

விளையாட்டு விதிமுறைகள்:


This crossword puzzle can be solved in your smart phone, tablet or pc directly. The clues are cryptic and not direct general knowledge type. As you click on a numbered square, you will find the entire stretch horizontally or vertically highlighted and the corresponding clue will appear at the bottom. Upon completion click "Submit Answers" at the bottom to send your answers for verification. Thank you.

Close (X)

சேர்த்தவர் : மீ. முத்துசுப்ரமண்யம் நாள் : 25-Oct-19, 6:45 am

தொடர்புடைய பயனர் விளையாட்டுகள்


Play தமிழில் புதை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் Cryptic Crosswrd Game Online. (தமிழில் புதை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் Cryptic Crosswrd ஆன்லைன் விளையாட்டு)மேலே