பறக்கும் பறவை Flappy Bird ஆன்லைன் விளையாட்டு

(Game Online)விளையாட்டு விதிமுறைகள்:


1. பறவை பறக்க உங்கள் கணினி keyboard - இல் space பட்டன் அழுத்தவும்.

2. ஒவ்வொரு சந்துக்குள்ளும் எங்கேயும் அடி படாமல் பறந்து கொண்டே இருக்கவும்.

3. அதிக நேரம் பறப்பதை பொறுத்து தான் வெற்றி வாய்ப்பு

Close (X)

சேர்த்தவர் : பிரகாஷ் நாள் : 1-Apr-14, 10:31 pm

தொடர்புடைய விளையாட்டுகள்


Play பறக்கும் பறவை Flappy Bird Game Online. (பறக்கும் பறவை Flappy Bird ஆன்லைன் விளையாட்டு)மேலே