மைக்ரோ இயந்திர டிரைவிங் ஆன்லைன் விளையாட்டு

(Game Online)விளையாட்டு விதிமுறைகள்:


1.விசைப்பலகையில் உள்ள குறியீடுகளை(Arrow keys) உபயோகித்து மைக்ரோ இயந்திரத்தை இயக்கவும்.

2.புள்ளிகள் (points) அதிகம் பெற உங்கள் பாதையில் இயந்திரத்தை கவனமாகவும் ,வேகமாகவும் ஓட்டவும்.

Close (X)

சேர்த்தவர் : பர்க்கத்துல்லா நாள் : 2-Apr-14, 10:20 am

தொடர்புடைய விளையாட்டுகள்

தொடர்புடைய பயனர் விளையாட்டுகள்


Play மைக்ரோ இயந்திர டிரைவிங் Game Online. (மைக்ரோ இயந்திர டிரைவிங் ஆன்லைன் விளையாட்டு)மேலே