ஆருன்87 - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  ஆருன்87
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  05-Apr-2015
பார்த்தவர்கள்:  38
புள்ளி:  2

என் படைப்புகள்
ஆருன்87 செய்திகள்
ஆருன்87 - ஆருன்87 அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
05-Apr-2015 11:24 pm

இறைவண்
ஒரு குயிலின் குறலையும்
மயிலின் வணப்பயும்
வெண்புறாவன் நலினத்தயும்
சேர்த்து உண்ணில் படைக்க கன்டேன்

எணக்ககாக ஒன்றை மட்டும் தாண் நான் வேன்டூகிறேன்
இறையே - ஒரு லவ்பர்டிண் இதயத்தை மட்டும் என்னுல் வைத்து விடு

மேலும்

ஆருன்87 - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
05-Apr-2015 11:24 pm

இறைவண்
ஒரு குயிலின் குறலையும்
மயிலின் வணப்பயும்
வெண்புறாவன் நலினத்தயும்
சேர்த்து உண்ணில் படைக்க கன்டேன்

எணக்ககாக ஒன்றை மட்டும் தாண் நான் வேன்டூகிறேன்
இறையே - ஒரு லவ்பர்டிண் இதயத்தை மட்டும் என்னுல் வைத்து விடு

மேலும்

ஆருன்87 - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
05-Apr-2015 10:56 pm

Anbum pasamum nesamum kadhalum yendrum azhiyadhu
Idhanaal aana nam uravu yendrum piriyadhu

Punidham yena kadavulai mattum dhaan
Idhu naal varai kondirundhen
Aanal thooya anbum thanalamattra kadhalum adhil serum yenna unarndhen
Uruvam pettra kadavulgal meiyo poiyo naan ariyen
Aannal anbum kadhalum
Nammal unnara mudiginra
Uruvam attra Kadavalgule

மேலும்

ஆருன்87 - எண்ணம் (public)
05-Apr-2015 10:49 pm

Anbum pasamum nesamum kadhalum yendrum azhiyadhu
Idhanaal aana nam uravu yendrum piriyadhu

Punidham yena kadavulai mattum dhaan
Idhu naal varai kondirundhen
Aanal thooya anbum thanalamattra kadhalum adhil serum yenna unarndhen
Uruvam pettra kadavulgal meiyo poiyo naan ariyen
Aannal anbum kadhalum
Nammal unnara mudiginra
Uruvam attra Kadavalgule

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே