ரா ராஜ்குமார் - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  ரா ராஜ்குமார்
இடம்:  Pollachi
பிறந்த தேதி :  11-Oct-1984
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  02-Jun-2021
பார்த்தவர்கள்:  5
புள்ளி:  0

என் படைப்புகள்
ரா ராஜ்குமார் செய்திகள்
ரா ராஜ்குமார் - ரா ராஜ்குமார் அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
05-Jun-2021 11:37 am

‌அம்மா! என்று..

மதக்கலவரத்தில்

வெடிகுண்டுகள்...

வெடித்துச்சிதறின

மனித உடல்கள்...

இரத்தவெள்ளமாய்

மக்கள்...

தூரத்தில் ஓர் குரல்

அம்மா! என்று

எந்த மதச்சொல்?


மேலும்

‌அம்மா! என்று..

மதக்கலவரத்தில்

வெடிகுண்டுகள்...

வெடித்துச்சிதறின

மனித உடல்கள்...

இரத்தவெள்ளமாய்

மக்கள்...

தூரத்தில் ஓர் குரல்

அம்மா! என்று

எந்த மதச்சொல்?


மேலும்

கருத்துகள்

மேலே