நம் சமூகம் ஏன் பெண்மையை போகப்பொருளாக எண்ணுகிறது

நாம் பெண்களை , பெண்மையை ஏன் போற்றுவது இல்லை, பெண்களை சக மனுஷியாக நினைப்பபது இல்லை, இன்றைய சமூக சூழலில் இது ஒரு சமூக அநீதிதானே ?கேட்டவர் : veeramani venkat
நாள் : 6-Feb-14, 12:30 pm
0


மேலே