கைபேசியும் கணினியும் இல்ல உலகம் எப்படி இருக்கும் ?

கைபேசியும் கணினியும் இல்ல உலகம் எப்படி இருக்கும் ? இவை இரண்டையும் பிரிந்து வாழ்வது இனி சாத்தியமா? இவை இரண்டும் நம் வாழ்வில் எந்த அளவுக்கு முக்கியம்?நாள் : 10-Feb-14, 10:16 am
0


மேலே