மறப்போம் - மன்னிப்போம் இதில் மறக்க வேண்டியவை எவை ? மன்னிக்க வேண்டியவை எவை?

மறப்போம் - மன்னிப்போம் இதில்
மறக்க வேண்டியவை எவை ?
மன்னிக்க வேண்டியவை எவை?
மறக்க கூடாதது எவை ?
மன்னிக்க முடியதவை எவை? தங்கள் எண்ணங்களை பகிருங்கள் நண்பர்களே ..!!நாள் : 3-Mar-14, 9:14 am
0


மேலே