திரைப்படத்தால் வரும் அழுகை

முன்னரே பார்த்த திரைப்படத்தை இன்று பார்த்த பொழுது அன்று இல்லாமல் இன்று அழுகை வருகிறது... இது எதன் அறிகுறி? மனம் இலகுவாகிறதா இல்லை ஒருவேளை அது வாழ்வில் தொடர்புடைய சம்பவமாக இருந்து அதை ஆழ் மனது தொடர்பு படுதுவதாலா இல்லை வேறேதும் காரணமாக இருக்குமா?கேட்டவர் : Shyamala
நாள் : 6-Apr-14, 8:56 pm
0


மேலே