கல்வி

தமிழால் இனணந்திருக்கும் தளத் தோழமைகளே....இயற்பியல் , வேதியியல் போன்ற பாடங்களை மேல்நிலை வகுப்புகளில் பயிலும் போது நம் தமிழ்வழி கல்வி சுலபமா...இல்லை ஆங்கில வழி கல்வி சுலபமா....எதை நம் இளைய தலைமுறை பின்பற்ற வேண்டுமென
நினைக்கிறீர்கள். ...காரணம் என்ன?கேட்டவர் : நிஷா
நாள் : 29-Aug-14, 3:33 pm
0


மேலே