உலகில் அன்பின் அடையாளம் எது?

அன்பு பிறரிடம் தேடுவதல்ல?
நம்மை நாமே உணர்வுகளோடு வாழச்செய்வது!!!கேட்டவர் : M.Muthulatha
நாள் : 27-Sep-14, 10:50 am
0


மேலே