காதல்

நமக்கே நமக்காக ஒருவர் துணையாக வந்த பின்பு வேறு நபர் மீது காதல் வருவது நடைமுறை சாத்தியமா?கேட்டவர் : ராமு
நாள் : 22-Nov-14, 3:51 pm
0


மேலே