அம்மா அப்பாவை நன்றாக கவனித்து கொள்கிறார்களா?

இந்த கால இளம் தம்பதிகள் அம்மா அப்பாவை நன்றாக கவனித்து கொள்கிறார்களா? இல்லையெனில் காரணம் என்ன? ஆம் எனில் எத்தனை சதவிகிதம் அப்படி இருக்கிறார்கள்?நாள் : 22-Nov-14, 9:43 pm
0


மேலே