கடவுள் என்பது

கடவுள் வேறு மனிதன் வேறு என்போரின் விளக்கம் அறிய ஆவல் ?கேட்டவர் : மீ மணிகண்டன்
நாள் : 29-Jan-15, 1:38 pm
0


மேலே