செல்போன்

ஒரு வாரம் உங்கள் கைகளில் செல்போன் இல்லாமல் ஆக்கினால் உங்கள் நிலை என்னவாக இருக்கும்?கேட்டவர் : செரிப்
நாள் : 2-Feb-15, 9:32 am
0


மேலே