உழைப்பு

எழுதுவது,பாடுவது,இசைப்பது,ஆடுவது -போன்றவை உழைப்பில் அடங்குமா ...?ஒருவேளை ,'அடங்கும்' எனில் உழைப்பின் பலனை எவ்வாறு மதிப்பிடுவது...?கேட்டவர் : kalkish
நாள் : 29-Mar-15, 7:53 pm
0


மேலே