பசி

பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகும் என்ற பழமொழி கேள்வி பட்டுருக்கிறேன் அந்த பத்து எவை?நாள் : 31-Jul-15, 8:17 pm
0


மேலே