எப்படி சமர்ப்பிப்பது?

நான் என் கவிதைகள் பத்திரிக்கைகளில் அச்சிடப்பட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்....அதற்க்கு என்ன வழி முறை? எந்த மினஞ்சல் முகவரிகளில் அனுப்ப வேண்டும் என்று யாரேனும் அறிந்தால் கூறுங்கள்..கேட்டவர் : நேதாஜி
நாள் : 25-May-16, 4:09 pm
1


மேலே