திருமணம் என்ற இருமனம்

ஒரே ஒரு உறவுக்காக தன் முகவரியையே மாற்றி வரும் மனைவி, தன் கணவனிடம் எதிர் பார்க்கும் அதிகபட்ச எதிர்பார்ப்பு என்னவாக இருக்க வேண்டும்???கேட்டவர் : PrabhuNagu
நாள் : 20-Aug-16, 9:46 pm
3


மேலே