தாய் தின்ற மண் என்ற வரியின் பொருள் என்ன?


'ஆயிரத்தில் ஒருவன் ' படத்தில் வரும் பாடலில் இடம்பெற்ற "தாய் தின்ற மண்" என்ற வரியின் பொருள் என்ன?


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : இராகுல் கலையரசன் , 25-Feb-17, 1:41 pm
Close (X)


மேலே