இந்த நாள் நிகழ்வு என்ன?

இன்று..
கக்கன் அவர்கள் பிறந்தநாள் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்?

இவர்மட்டும் உயர்குடியில் பிறந்திருந்தால் 3000 என்ன 30000 கோடிக்கு சிலைவடித்து இருப்பார்கள்.!கேட்டவர் : குமரிப்பையன்
நாள் : 18-Jun-17, 9:16 am
0


மேலே