பிற மொழியை நீக்கி தமிழ் மொழிக்கு மாற்றுதல்


௧)அங்கத்தினர்-
௨)அர்த்தம்
௩)அலங்காரம்
௪)ஆரம்பம்
௫)விஞ்ஞானம்
௬)தீபம்
௭)கும்பாபிக்ஷேகம்
௮)சாவி
௯)சரித்திரம்
௧௦)சபதம்
௧௧)சாதம்
௧௨)பௌத்திரி
இவை அனைத்திற்கும் பொருத்தமான தமிழ் சொற்கள் என்ன ?


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : Gokul , 2-Jul-17, 1:57 am
Close (X)


மேலே