கணவனிடம் மனைவி எதிர்பார்ப்பது என்ன?

கணவனிடம் மனைவி எதிர்பார்ப்பது என்ன?


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : கீத்ஸ் , 21-Aug-17, 10:27 am
Close (X)


திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே