பெண் எந்த வயதில் அழகு?

அழகு என்றால் என்ன ?
அது பெண்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்துமா?
எந்த வயது முதல் எந்த வயது வரை அழகு?கேட்டவர் : மனிதன்
நாள் : 12-Nov-17, 11:10 am
0


மேலே