சாதியம் தமிழுணர்வும்

சாதி மக்களை பிரிக்கிறது.ஒன்றுபட்ட தமிழ்இனமே சாதியற்றசமுதாயம் எனும்போது ஒரு இனமாக பிரிகிறது இது பிரிவினை இல்லையா?


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : தமிழரண் , 14-Nov-17, 1:29 pm
Close (X)


மேலே