சாதியம் தமிழுணர்வும்

சாதி மக்களை பிரிக்கிறது.ஒன்றுபட்ட தமிழ்இனமே சாதியற்றசமுதாயம் எனும்போது ஒரு இனமாக பிரிகிறது இது பிரிவினை இல்லையா?


கேட்டவர் : தமிழரண்
நாள் : 14-Nov-17, 1:29 pm
Close (X)

0
மேலே